Ambulanser och VUCA

Sitter nu på tåget hem efter en mycket bra två dagars konferens i Köpenhamn med jobbet.  Konferensen handlade mycket om att leda i en organisation där organisationen och omvärlden ständigt förändras (transformeras).  Mycket handlar om stabila team som i sig utvecklas och blir bättre på sin uppgfift.  Den förändrade omvärlden kallas nu allt mer för en VOCA värld. Volatil, Osäker, (C)Komplex, Ambvivalent.

Jag tycker detta är jätteintressant och spännande då allt tillsyven och sist handlar om att förstå hur människor agerar och reagerar som individ och i grupp. Detta har engagerat och intresserat mig i många år.

Förutom konferensen har jag hunnit med en del poltik och då framförallt förankrat och förmedlat min ståndpunkt gällande ambulanssjukvården i Skaraborg. När jag tillträde som ordförande i Skaraborgs sjukhus den 1 januari ärvde jag och styrelsen ett uppdrag som föregående styrelse gett till verksamheten i form av konstandsreducering inom ambulansverksamheten.

Styrelsen, ledningen och all personal kommer att få jobba med att hitta olika förslag till effektiviseringar och lösningar för att minska kostnaderna då sjukhuset föregående år gjorde rekordförslust och har en budget som långt ifrån går ihop.  Men vi måste agera långsiktigt och rationellt genom att genomlysa hela verksamheten och därefter göra strategiska val för att få ihop kostnaderna. Vi kan då inte börja med att göra hål i botten på båten som skall ta oss framåt genom att ensidigt beställa ett sparkrav på ambulanssjukvården. Jag har inte tittat på det förslag som är framtaget och har beslutat efter att ha förankrat i den nya styrelsen att vi inte lyfter in förslaget till styrelsebordet utan istället ser på en helhetslösning. Hur ambulansverksamheten ser ut i dagsläget och om den behöver förändras för att få en likvärdig trygghet i hela Skaraborg vet jag inte i dagsläget. Det är ett verksamhetsuppdrag att fördela ambulanser så att inställelsetider är jämnt fördelat och det kommer vi i fortsatta arbetet att få ta del av liksom vi skall se på alla andra verksamheter som finns i denna stora och välfungerande organisation.

Här är lite kommentarer gällande ambulansen.  P4  SLA, NLT, VG

Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , , | Lämna en kommentar

Skaraborgs sjukhus

Har sedan 1 januari påbörjat det hedrande uppdraget att vara ordförande i styrelsen för SKAS. (Skaraborgs sjukhus).

I en intervju för SLA Skaraborgs Läns Allehanda framför jag några av mina tankar.


Publicerat i Uncategorized | Etiketter , , , , | Lämna en kommentar

Partiråd om Sveriges regering

Sitter nu med Runo Johansson (Liberalernas oppositionsråd i Tidaholm) på tåget mot Stockholm. Vi är ledamöter i partirådet för Liberalerna som i dag skall ta ställning till två regeringsförslag.  Det gäller om L skall stödja en M/KD regering eller en S ledd regering. 

Trots att Liberalerna i riksdagsvalet tyvärr inte fick så stort förtroende har nu Liberalerna hamnat i ett läge att kunna avgöra regeringsmakten under denna mandatperiod. 

Jag har med mig och känner personligen för att vi skall stödja en M-ledd regering.  De som röstat på mig i riksdagsvalet och som gett Liberalerna sitt stöd har till absolut största delen med den rösten inte avsett att den skall användas för att ge Löfven och S mandat för 4 nya år.

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Valrörselsen 2018

Då var valet över för denna gång och nu pågår förhandligar för fullt innan vi vet hur kommuner, landsting/regioner och Sverige skall styras,

För egen del är jag nöjd med själva valresultatet och nu återstår att se om det ger någon skillnad i politiska uppdrag för egen del. Valresultatet gav sig inte själv, det är oerhört många som gjort en otroligt bra insats på olika sätt och för egen del har det varit det som upptagit mina taknar och timmar sedan lång tid.

Valresultat

Riksdag: Partiet: 5,49%  Skaraborg 4,33%    Personkryss 459  (1:a). Vi fick 7.662 röster och skulle behövtr ca 3000 till för att få riksdagsmandatet

Region, 6,88%,  Skaraborg 5,31%   Personkryss 805 st. 8,72% och det räckte för att bibehålla första platsn men även bli personvald till regionfullmäktige

Kommun. Vi tog för tredje mandatpersioden i rad ett extra mandat i kommunfullmäktige i Lidköping. vi har nu 5 mandat. Vi fick i valet  9,15% och för egen del fick jag 428 röster vilket är 17,22 % av rösterna och är därmed även personvald till kommunfullmäktige.

Tack alla väljare för ert stöd.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppgradera Kinnekullebanan

En fungerande järnvägstrafik är nödvändig för näringslivets utveckling, pendling till jobb och studier samt fritidsresor. Alla vi som bor längst Kinnekullebanan vet hur viktig den är. I många år har det pratats om att få till en bättre driftssäkerhet och även en minskning av tiden till och från i första hand Göteborg. Tyvärr har det pratats länge och flera förslag har kommit fram. Förslagen innebär att en del kommuner hamnar utanför den prioriterade uppgraderingen och då är lobbyverksamheten mellan kommuner igång och det händer fortfarande ingenting.

Jag pendlar mycket med tåg och buss via jobbet och har tillbringat så många timmar på stillastående tåg eller på någon station eftersom tåget varit sent och anslutande förbindelse missats.  Under valrörelsen har jag någon gång kommit in i debatten gällande flygskatten som införts i Sverige. Jag är emot den eftersom den i praktiken inte fungerar som det är tänkt men däremot flyttar flygavgångar utanför Sverige. ( vill ha det på EU nivå istället).  Jag vill då gärna se på praktiska alternativa lösningar.  Många tar flyget mellan Göteborg och Stockholm eftersom man inte litar på att tåget kommer fram i tid och många tar egen bil till tåget eftersom man inte litar på anslutande bussförbindelser vid hemresa.  En tanke är då att… om vi löser en uppgradering av hela Kinnekullebanan mellan Hallsberg och Herrljunga men hänvisning till att den då kan användas som genomslussningstrafik när det är stopp på västra stambanan mellan dessa stationer.  Då kan man bättre lita på tågtrafiken och minska flygandet.

Liberalerna fastnade för detta på riks och det är numera en del i vårt rikstäckande arbete med infrastruktur.  En effekt utav detta är att vi med denna lösning skulle kunna få förstärkt banvall och en elektrifierna längst med hela Kinnekullebanan.

Med denna lösning sparar vi miljön, förbättrar tillgänglihet på västra stambanan, får en driftssäkrare och snabbare tågförbindelse genom hela Kinnekullebanan och det till en lägre kostnad än vad inblandade kommuner enligt andra förslag skulle ge. Enligt tanken och lösningsförslaget skulle staten vara med och betala, liksom regionerna och kommunerna.  Mindre för var och en men alla får en bättre lösning liksom miljön.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Det är dags att du från en egen husläkare

Tänk dig någon med stort vårdbehov, som möter flera olika vårdinstanser och riskerar att hamna i en situation där ingen läkare har en helhetsbild. Det skapar osäkerhet och otrygghet för en person som redan befinner sig i en utsatt situation och i värsta fall ökar risken för felbehandling.

När du känner din läkare skapas ökad trygghet, bättre tillgänglighet, högre kvalitet och en mer effektiv sjukvård.

När du känner din läkare slipper du dra hela din sjukdomshistoria vid varje besök. Mindre besvär kan enkelt lösas med ett telefonsamtal eller ett mejl. Du får dessutom en läkare som tar ansvar för dig genom hela sjukvårdskedjan och har kontroll över dina medeciner.

Trots tidigare satsningar genom åren har det inte lyckats med att skapa samma starka primärvård som finns i nästan alla andra jämförbara länder. En orsak är att det i Sverige finns alltför få specialister i allmänmedicin, allmänläkare.

Vi måste fortsätta att utbilda fler allmänläkare, men vi måste också göra det attraktivt för dem som redan är allmänläkare att arbeta på en vårdcentral.

Det dominerande skälet till att allmänläkare slutar eller går ner i arbetstid är att arbetsbelastningen är för hög. Den enskilde allmänläkaren är helt enkelt ansvarig för alltför många patienter.

Liberalerna vill därför införa ett system där vårdcentraler som erbjuder sina patienter en husläkare får en högre ersättning, så fler läkare kan anställas och att var och en ansvarar för färre patienter.

En fast, namngiven husläkare skapar förutsättningar för en nära vård som på riktigt kan ta ett helhetsansvar för dig som patient. För Liberalerna är detta den viktigaste reformen i Västra Götalandsregionen för den kommande mandatperioden. Det är dags att få en nära vård där du känner din läkare och där din läkare känner dig.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Radioreklam Radio Treby

Här är lite av mina budskap även på ljudfil

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna i Lidköpings prioriterade frågor

Prioriterade frågor
Mycket finns att göra och vi har många svar men vi vill inledningsvis nämna de som vi anser vara de fyra viktigaste frågorna i dagsläget.
1) Bygg inte bostäder i Hamnstaden men utveckla området från Lidan till Vänerblick till ett enhetligt rekreationsområde. Det har tagit alldeles för lång tid och kostat för mycket redan läs mer
2) Elektrifiera Kinnekullebanan. Liberalerna har med Kinnekullebanan i sin nationella plan på riksnivå. Vi ser detta som en direkt nödvändighet för regionens utveckling men även indirekt som reservtrafik för Västra Stambanan.

3) Värna Lidköpings centrum. Liberalerna har varit emot att flytta handel utanför centrum. Vi vill fortsatt prioritera satsningar för ett levande centrum med fri parkering och aktiviteter kring Nya Stadens torg.
4) Lidköping har både stora lån och en stort kapital på börsen. Vi ser ett behov att arbeta med detta mycket mer strategiskt och säkert än vad som görs i dagsläget.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna i Lidköping

Lidköping har alla förutsättningar för att på riktigt bli en trygg och hållbar kommun för alla. Men då fordras ett ledarskap som levererar och ser till så att beslut blir verklighet.
Liberalerna är ett av Lidköping mest aktiva partier och har under denna mandatperiod än så länge lämnat in 23 motioner till kommunfullmäktige. Vi tar inte utgångspunkt i hur det har varit utan vad vi kan göra. Mycket av våra politiska förslag blir efter några år även andra partiers frågor. Vi välkomnar detta och kommer inte sluta ligga steget före. Så gäller i dagsläget tex. badhus vid Framnäs, utveckla hamnstaden men utan bostäder, utveckla centrum före externa handelsområden, m.m.
Vi ser en kommun där alla får plats och ger inte skillnad på om du är nyinflyttat eller om du levt här länge. Samma regler, ansvar och förutsättningar gäller för alla.
Vi ser ett ansvar att utveckla staden för alla invånare och inte bara för ett fåtal.
Liberalerna i Lidköpings centrala budskap är att vi som Liberala politiker har en skyldighet att utan prestige eller politiska bindningar agera för att skapa ett Lidköping där varje individ kan utvecklas och känna trygghet. Samtidigt har samhället såväl som varje individ en skyldighet att verka för att varje individs rättigheter skyddas. Vi tror därför på vikten av att samhällskontraktet upprätthålls, att kommunen ska bedrivas effektivt och ekonomiskt sunt och begränsas till dess grundläggande uppgifter.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Du skall vara trygg i Lidköping

Lidköping skall vara en mycket trygg kommun när det gäller att vistas ute och att kunna få stöd och hjälp när jag behöver.
Liberalerna vill:

• Bostadsinbrott och andra tillgreppsbrott måste förhindras. Arbetet mellan polis, invånare och kommunen bör fördjupas och nya arbetssätt prövas.
• Kommunen bör införa trygghetsvärdar under kvällar och nätter då många personer är i rörelse.
• Arbetet med att se över belysning på allmänna platser skall fortgå.
• Ingen skall behöva vara hemlös i Lidköping. Uteliggare och hemlösa måste erbjudas eget boende.
• Kommunen skall arbeta aktivt mot alla typer av missbruk – särskilt hos unga. Detta skall ske både i skolor och i övriga samhället. Det skall finnas bra information och stöd för anhöriga.
• Utökade kontroller i skola skall göras gällande narkotikainnehav eller försäljning.
• Kommunen bör införa en tydlig uppföljning av statistik avseende begångna brott och antalet polisanmälningar samt vara beredd att vidta åtgärder för att minska brottsligheten. En nollvision mot brott bör antas.

• Social och arbetsmarknadsnämnden får de möjligheter de behöver för att stödja och hjälpa de som är mest utsatta i vår kommun. I dagsläget begränsas detta.
• Vuxennärvaro i de miljöer barn och unga rör sig måste öka.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar