På väg mot Stockholm

Sitter nu på tåget mot Stockolm för att tidigt i morgon ta ett av de första flygen över till Köpenhamn för jobb. Kommer att vara fackliga förhandlingar hela dagen i morgon så det skall bli en utmanande och rolig dag. Skall bli skönt att komma igång med engelskan igen som det inte blivit så mycket av under sommaren.

Tidigare idag så åt jag lunch med VD på exportstiftelsen ITM och vi planerade Erasmusprojekt. Skall bli så roligt att få till det ihop med några av Europas främsta proffesorer inom Change management och marknadsstrategier med tilläg av en av världens främsta talare ( på topp 100 listan). Jag känner mig oerhört lyckligt lottad att få vara med detta gäng och kreativt skapa nya möjligheter för Europeiska företag att nå större marknadsandelar. Inte minst är det otroligt att allt sker från lilla Lidköping och där jag är med i styrelsen.

I dag har det rådgivande provvalet inom Liberalerna Skaraborg för riks respektive regiolistorna startat upp. Jag hoppas verkligen att jag kan få många röster på bägge listorna. För egen del är jag fortfarande lite kluven i vilken prioritering jag kommer göra i valrörelsen eller snarare efter valrörelsen. För jag kommer att jobba för att Liberalerna skall göra ett bra resultat i alla val oavsett min prioritering efter valet. Jag har sedan några år  drömt om en riksdagsplats viagra pas cher för att kunna påverka och göra nytta på allvar men denna mandatperiod med kommun och regionuppdrag har fått mig att inse vad mycket det finns att göra inom dessa områden.  Så med andra ord hoppas valen går bra och att jag förhoppningsvis kan få ett förtroende inom partiet inför valet 2018: Detta skall jag sedan förvalta på bästa sätt med ett hårt och effektivt valarbete med samtliga kommunföreningar inom Liberalerna i Skaraborg så vi får mycket Liberal påverkan efter valet. Var jag hamnar därefter får tiden och valen utvisa.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rätt att religionsfrihet underordnas våra normer

Insädare i NLT

Kommentar på Guldvingens agerande gällande kvinnlig läkare.

Jag måste ge personal och ledning på Guldvingen i Lidköping med beröm godkänt. Hur många gånger är det inte som vi var och en skulle vilja välja läkare eller speciell handläggare i olika typer av ärenden i vår vardag.

Vi har en religionsfrihet som vi värnar och är stolta över, men oavsett om jag väljer friheten att tillhöra och utöva någon religion så är den underordnad våra gemensamma regler och normer. Historiskt sett har Kristendomen starkt påverkat och styrt regler och normer i Sverige men sedan 2000 så klipptes även lagstiftande band. Min åsikt är att vi inte på några sätt skall backa i vare sig frihet att fritt kunna utöva någon religion men heller inte på det att religiösa normer och värderingar är underordnade och helt separerade från våra gemensamma regler och normer.

Något som delvis passar in i detta är även den att män och kvinnors lika rättigheter, jämställdhet mellan könen m.m. är en process där vi i Sverige ligger relativt långt framme men har mycket kvar och vi får inte backa på något sätt.

Skulle frågan gälla om vi som person har rätt att kräva en speciell läkare oavsett om jag är man eller kvinna och oavsett tro eller ej. Skulle så vara så är det en helt annan viagra pas cher fråga, då handlar det om en utökad valfrihetsfråga inom vården men så upplevde jag inte problemställningen.

 

Pär Johnson, ordförande Liberalerna i Lidköping

Ledamot i Hälso och sjukvårdsnämnden.

15 JULI

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Värna centrumhandel

Insändare i NLT

Liberalerna i Lidköping värnar centrumhandeln.

Centrumhandelns utveckling

 

Det politiska uppdraget på kommunal nivå är att skapa möjligheter, riva hinder och styra kommunen i den riktning som gynnar kommuninvånarna bäst.

Från Liberalerna ser vi mycket gärna en etablering av fler butikskedjor i Lidköping för både ökad handel och arbetstillfällen. Det vi dock är rädda för är att de som redan idag åker till Lidköping för att handla liksom var vi Lidköpingsbor handlar kan få ett förändrat mönster. Vi ser gärna dragplåster i form av butikskedjor där vi kan få den bilism som idag passerar förbi på riksväg 44 att stanna till. Vi har dock för Lidköpings framtid inte vunnit mycket på detta om det samtidigt inte finns en plan för hur dessa personer skall lockas in till Lidköpings centrum.

Lidköping centrum och den miljö vi har där är hjärtat av Lidköping och samtidigt en attraktionskraft för turism, nyinflyttning och näringslivsutveckling som vi så väl behöver.

Liberalerna ser en möjlighet i att om vi skapar förutsättningar för att enkelt komma in till centrum och där kunna visa upp en annan typ av handel och miljö via de genuina butiker och bebyggelse vi har i centrum så får vi det bästa av allt.

För att detta skall vara möjligt fordrar det dock både en enkelhet i att kunna parkera liksom att gå över till betalningsfri parkering via P-Skiva. Vi har i kommunfullmäktige två gånger motionerat om detta men av majoriteten i Lidköping fått avslag bägge gånger. Vi tror likafullt på att vi måste agera för att skapa likvärdiga möjligheter för handel i centrum som i de köpcenter som finns och kommer att etableras. Det finns inget som tyder på att den frihet som användande av bilen har kommer att minska. Med den teknikförändring som sker med avsikt att göra bilen allt mer miljövänlig kommer bilen att ha en given plats i ett modernt samhälle liksom fordonsindustrin i sig även i framtiden.

Vi ser gärna ett eller where to buy viagra online flera parkeringshus i anslutning till centrum och gärna med solpaneler på taket så att elbilen kan laddas med solenergi medan man fikar och shoppar i centrum. Vi måste stimulera en bättre miljö samtidigt som vi både ser och skapar möjligheter för ett framtida Lidköping.

Pär Johnson, Liberalerna i Lidköping

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Återinför vårdbiträden

Skriver med Jan Björklund i Skaraborgsmedia

Återinför vårdbiträden

Sveriges sjukvård står inför stora utmaningar. Behovet av att använda vårdens resurser effektivare blir mer påtagligt med en åldrande och växande befolkning. Rekryteringsbehoven inom offentlig sektor kommer att vara stora acheter viagra och förstärks av pensionsavgångar. I ett internationellt perspektiv har vi både fler läkare och sjuksköterskor per capita än genomsnittet i OECD-länderna. Men trots mer resurser och fler händer i vården, så faller produktiviteten.

Många läkare och sjuksköterskor anser att de inte räcker till, de har mindre tid med patienten och upplever en stressad arbetsmiljö. Den så kallade akademiseringen av svensk sjukvård har i praktiken inneburit att akademikerna gör mer av de okvalificerade arbetsuppgifterna; sjuksköterskor utför städuppgifter, brickutdelning vid lunchtid och ägnar sig alltmer åt basala omvårdnadsuppgifter. Kostnaden är givetvis större för en person med högre formell kompetens att utföra enklare arbetsuppgifter.

För ett liberalt parti är det självklart att ta vara på människors kompetens på bästa sätt, det är så individer når sin fulla potential. Som offentliga arbetsgivare har vi en viktig uppgift i att skapa arbetsplatser där människor kommer till sin rätt och där deras kompetens tas tillvara.

Liberalerna föreslår att vårdbiträden återinförs för att utföra enklare arbetsuppgifter. Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Vårdbiträden kommer att avlasta undersköterskorna som får mer tid till omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Vården blir mer effektiv och skapar mervärde för patienterna.

Att återinföra vårdbiträden ger en bättre användning av vårdens resurser, men det innebär också att fler människor får en bättre möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Sverige står inför vår största integrationsutmaning någonsin i att skapa möjligheter till jobb för nyanlända invandrare. Bland de nyanlända som nu kommit till Sverige så har ungefär hälften högst förgymnasial utbildning. Att återinföra vårdbiträden är att sänka trösklarna in på svensk arbetsmarknad för denna grupp. Samtidigt kan de bidra till att utföra viktiga arbetsuppgifter som verkligen behövs inom vården.

Med vårdbiträden inom vården kan kompetens användas på rätt sätt och vården blir mer effektiv och skapar mervärde för patienterna.

 

Jan Björklund, partiledare Liberalerna

Pär Johnson, distriktsordförande Liberalerna Skaraborg

Posted in Uncategorized | Leave a comment

En statlig skola

Skriver med Jan Björklind i Skaraborgsmedia

Tidigare betyg och statlig skola

Kunskapsresultaten i den svenska skolan stiger, visar den internationella Pisa-undersökningen. Det är ett glädjande trendbrott efter decennier av sjunkande resultat. Det är viktigt både för Sverige som nation och för våra elevers framtid.

För oss liberaler börjar allt med skolan. Det är här våra barn rustas för framtiden och det är i skolan som klassresor tar fart. Pisa-resultaten ska inte tolkas som att vi nu kan luta oss tillbaka – tvärtom. Det visar att skolresultat går att förändra med rätt reformer.

Alliansregeringen genomförde den största reformagendan för svensk skola sedan folkskolans införande på 1800-talet. Vårt syfte var att vända de sjunkande resultaten genom att fokusera på kunskapsreformer och på lärarna. Vi införde ny läroplan, nytt betygssystem, betyg från årskurs 6, nationella prov i årskurs 3, ny lärarutbildning och lärarlyft. De elever som nu skrev Pisa-provet var de första eleverna som gick igenom Alliansens skola. Det har varit kontroversiellt, men vi är övertygade om att ökat fokus på kunskap bidrar till att elever presterar bättre.

Nya reformer krävs för att kunskapstrenden ska fortsätta uppåt. Att skolan är kommunal är ett problem, 290 kommuner prioriterar olika. För att öka likvärdigheten och få en bättre styrning måste skolan förstatligas – skolan är ett nationellt intresse. Betyg behöver ges tidigare för att fånga upp de elever som har det svårt och för att ge mer utmaningar till dem som behöver det. Liberalerna vill också ha en tioårig skola, det är få länder i världen där vi börjar skolan så sent som i Sverige. Svenska elever kommer ofta försent, i Sverige har vi problem med skolk och många lärare och elever störs på lektionerna. Att återfå disciplin och arbetsro kommer vara en av de centrala frågorna för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten.

I svensk skola behöver vi frångå detta med att eleverna genom självstudier ska inhämta kunskap istället för att lärarna lär ut, det har drabbat de svagaste eleverna och de som inte kommer från studievana hem. Det behövs mer av katederundervisning där läraren står i fokus för undervisningen. Vi ser med oro på att regeringen både vill avskaffa nationella prov och ge elever majoritet i skolstyrelser, så att de kan rösta ner sina lärare. Detta är inte vad svensk skola behöver. Istället ska lärarna stärkas i sin yrkesroll, genom fler karriärtjänster, rätt till vidareutbildning och en förbättrad lärarutbildning.

En annan utmaning som är känd sedan länge är att elevens bakgrund spelar roll för skolresultaten. Det är oroväckande. Vi vet att Sverige tagit emot många flyktinginvandrare och särskilda åtgärder behöver sättas in för att de ska kunna förbättra sina resultat. Det handlar om att prioritera svenska, att förlänga skolplikten, halvera sommarlovet och se till att det blir fler förstelärare i utanförskapsområden.

Liberalerna har höga ambitioner för den svenska skolan, inom ett decennium ska Sverige ligga i tio i topp i Pisa. Det kräver fortsatta liberala kunskapsreformer.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Liberalerna skaraborg nominerar Jan Björklund till partiledare

Efter att alla kommunföreningar inom Liberalerna Skaraborg dryftat frågan acheter du cialis en ligne på olika sätt ( en del medlemsoröstning, en del frågat på medlemsmöten osv) så beslutade samtliga ledamöter på distriktsstyrelsemötet att nominera Jan Björklund. Efter nomineringen blev jag uppringd av TT och flera andra media.

Nominering av Jan Björklund

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jan Björklund utmanas

Jag blir uppringd av flera media för att framföra min åsikt gällande att Jan Björlund utmanats som partiledare. En mycket svår fråga eftersom jag gillar köpa viagra Birgitta och tycker hon är jätteduktig. Problemet för mig är att nu har vi sedan valet på rikigt tagit tag i förnyelese och det har även inneburit en del förnyelse i sättet att leda partiet och framföra våra budskap. Jag tycker därmed att Jan B skall få fortsatt förtroende med hänvisning till ett oerhört bra jobb som är gjort och som kan skördas inför och under kommande val. Jan är även en duktig lagspelare som behövs i dagsläget.

http://www.gp.se/nyheter/sverige/bj%C3%B6rklunds-varning-f%C3%B6r-splittring-avf%C3%A4rdas-1.4338258

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Framtidens ledare inom Liberalerna i Skaraborg

Har startat upp en ledarubildning för kommande ledare (politiskt och i föreningar) inom Libealerna Skaraborg.

Som start började vi i Bryssel med studiebesök på parlament och kommision. Det var blandat med socialsamvaro, studiebesök http://www.viagrabelgiquefr.com/ och grupparbeten. Samtiliga deltagare var verkligen energiska och medverkade till en toppenstart av utbildningen .

Här står hela gänget i entrehallen i Eu-parlamentet.

2 MAJ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Förnyat förtroende som ordförande för Liberalerna i Skaraborg

På vårt mycket trevliga årsmöte fick jag förnyat förtroende att leda Liberalerna Skaraborg och det är oerhört hedrande. Är mycket ödmjuk till uppdraget då det är mycket som behöver cialis prix göras och vi har tyvärr i dagsläget inte någon pesonal anställd. Därmed ligger mycekt på mig i form av delegering av olika uppdrag och ansvarsområden men trots det så fordrar det en stor kunskap och engagemang i alla våra stödsystem och adminsitrativa prcesser för att stöda våra kommunföreningar i deras Liberala arbete

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Claes Hellgren

Har precis avslutat årets andra inspirationsdag för kollegor på Nordea i Stockholm. Denna gång med Claes Hellgren (fd laandslagsspelare i handboll) . Mycket inspirerande och det kändes som om Claes och jag fick till en bra dag och mycket matnyttigt acheter cialis till kollegorna i vardag och  på jobbet.

18 N

Posted in Uncategorized | Leave a comment