Författararkiv: admin

Det är dags att du från en egen husläkare

Tänk dig någon med stort vårdbehov, som möter flera olika vårdinstanser och riskerar att hamna i en situation där ingen läkare har en helhetsbild. Det skapar osäkerhet och otrygghet för en person som redan befinner sig i en utsatt situation … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Radioreklam Radio Treby

Här är lite av mina budskap även på ljudfil

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna i Lidköpings prioriterade frågor

Prioriterade frågor Mycket finns att göra och vi har många svar men vi vill inledningsvis nämna de som vi anser vara de fyra viktigaste frågorna i dagsläget. 1) Bygg inte bostäder i Hamnstaden men utveckla området från Lidan till Vänerblick … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Liberalerna i Lidköping

Lidköping har alla förutsättningar för att på riktigt bli en trygg och hållbar kommun för alla. Men då fordras ett ledarskap som levererar och ser till så att beslut blir verklighet. Liberalerna är ett av Lidköping mest aktiva partier och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Du skall vara trygg i Lidköping

Lidköping skall vara en mycket trygg kommun när det gäller att vistas ute och att kunna få stöd och hjälp när jag behöver. Liberalerna vill: • Bostadsinbrott och andra tillgreppsbrott måste förhindras. Arbetet mellan polis, invånare och kommunen bör fördjupas … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Integration i Lidköping

Lidköping skall aktivt arbeta för ett väl integrerande samhälle. Det största ansvaret ligger på varje enskild individ att integrera sig i och bli en del av samhället. Kommunen ansvar ligger i att möjliggöra detta genom framförallt utbildning i Svenska och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förskola och skola i Lidköping

För oss Liberaler går skolan alltid först. Det är här du bygger grunden och skapar förutsättningar oavsett familjeförhållande. Uppväxten och skoltiden går inte i repris och är oerhört viktig för en bra framtid. Skolan måste därför ha fokus på kunskap. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Äldreomsorg i Lidköping

När vi blir äldre skall vi inom äldreomsorgen inte fråntas vår frihet och rättigheter. Det är inte en fråga om vid vilken ålder jag som individ skall få bestämma över hur jag vill ha mitt liv. Vi vill ha ett … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jämställdhet i Lidköping

Som liberaler verkar vi för att både män och kvinnor får lika rätt till frihet, ansvar och makt. Vi ser till individen istället för till kön. Vi ser också att våld i nära relation måste upphöra, Liberalerna vill att: • … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fritid i Lidköping

En meningsfull fritid är viktig för alla boende i Lidköping och är en viktig faktor för inflyttning till kommunen. Liberalerna vill: • Bygga ett nytt badhus vid Framnäs vid Vänern så att inne- och utebad även kan kopplas till bad … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar