Bo och leva i Lidköping

Lidköpings unika läge med en fantastisk natur och sjönära läge ger alla förutsättningar för framtiden om vi tar tillvara på detta på ett omsorgsfullt sätt.
Liberalerna vill:
• Utveckla och knyt ihop området mellan Lidan och Vänerblick till ett enda stort sammanhängande rekreationsområde utan bostäder för Lidköpingsbor och turister. En lång strandpromenad med cafeteria, grillplatser, långbrygga, bad och grönområden för bl.a. picknic sport och lek.
• Förenkla för människor att pendla med bil, tåg, buss och cykel inom och utom kommunen. Ditt behov skall avgöra.
• Centrum och dess handel är hjärtat av Lidköping. Vi vill värna detta och bygga Lidköping från Centrum och utåt.
• Det skall byggas fler lägenheter, hyres- såväl som bostadsrätter, anpassade för alla generationer i alla delar av kommunen.
• Underlätta och verkar för en levande landsbygd och möjliggöra för människor att bo där de önskar.
• Utred om nuvarande plats för båtgården går att använda för sjönära boende.
• I samband med markanvisningar där ett privat eller offentligt ägt byggbolag för möjlighet att förvärva kommunal mark för att uppföra bostäder skall kommunen verka för att 5% av lägenheterna skall lämnas till den allmänna kön och andra allmänna behov.
• Stöd till utbyggnaden av bredband ska prioriteras både i tätorter och på landsbygden.
• Öka antalet P-platser och förbättra tillgängligheten för bilparkering.
• Inför 2 timmars fri parkering i centrum.
• Öka tillgänglighet för laddstolpar för att bidra till eldrift av bilar.
• Vi värnar strandskyddet för rätten för boende i Lidköping och turister att ha en tillgänglighet till Vänerns strand.
• För att öka tillgängligheten till stränderna för allmänheten och utveckla turismen vill vi öka avtalet s k LIS områden (Landsbygdsutveckling I Strandnära läge).
• Vi vill behålla de stadsnära skogarna för bland annat rekreation och utflykter för skolbarn.
• Vi anser att Framnäs IP skall flyttas för att ge plats för centrumnära bostäder.
• Kollektivtrafiken inom kommunen skall utvecklas och förbättras med senare tider.
• Tillse att Kinnekullebanan blir en riks och regional angelägenhet för att elektrifiera och få en driftsäker och snabbare tågtrafik.
• Tomtmark måste finnas för de som vill bygga hus i Lidköping.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *