Kommunal ekonomi och styrning

En kommun skall liksom en familj kunna leva på sin inkomst men så är inte fallet för Lidköpings kommun i dag. De senaste åren har det skapats ett beroende av marknadens utveckling för att klara av att finansiera den kommunala verksamheten (Gullspångskapitalet). Vi ser detta beroende som en varningssignal och kommer fortsatt agera för en bättre ekonomi och riskhantering.
Liberalerna vill:

• Det är prioriterat att det sker en befolkningsökning i kommunen så att skatteintäkten ökar. Vi måste arbeta proaktivt och uppsökande för att uppnå detta mål.
• Vård, skola och omsorg prioriteras i det kommunala budgetarbetet. Grundskolan får i förhållande till jämförande kommuner ett mindre anslag i Lidköping och det vill vi förändra.
• Säkerställ en god ekonomisk styrning och kontroll inom samtlig kommunal verksamhet för att värna ett optimalt nyttjande av skatteintäkterna.
• Ett nytt och liberalt ledarskap behövs för Lidköping.
• Trots att digitalisering kommer att förenkla och förbättra ser vi att antalet anställda inom kommunens verksamheter kommer inte att minska utan på sikt troligen att öka.
• Att trivas på jobbet och orka med ett hårt arbete fordrar bra personalvård. Liksom i näringslivet vill vi att anställda skall får ett friskvårdsbidrag på 1.500 kr för eget bruk.
• Planerna på bostadsbyggande i Hamnstaden bör stoppas och utvärderas. Området bör användas som ett fritidsområde för alla.

• En del av kommunens kapitaltillgångar skall kunna placeras i strategiska placeringar med tillväxtfokus och därmed potentiellt ökade skatteintäkter. Detta istället för att som i dagsläget lånefinansiera alla investeringar.
• Budgetera och använd inte värdetillväxten i Gullspångskapitalet i förväg. Låt kommuninvånare medverka i beslut av vad föregående års värdetillväxt skall används till.
• Det skall löpande ske en strukturerad utvärdering och stresstest av kommunens förvaltning av Gullspångskapitalet. Det är väsentligt att det bl a finns en förutsägbarhet och planering inför eventuella ekonomiska kriser. Det bör även övervägas om förvaltningen bör spridas på fler kapitalförvaltare än som nu är fallet
• Ett beslut bör tas om en långsiktig plan för att öka skatteunderlaget via ökat näringsliv, fler kommuninvånare och ökad turism så att vi klarar egenfinansiering i större utsträckning.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *