Liberalerna har alliansens bästa miljöpolitik

Rubriken är kaxig och det gillar jag men det är inte vare sig mina eller partiets ord utan oberoende Naturvårdsverket. Det är nu andra valet i rad som vi får detta erkännande. 

Vår politik bygger på samarbete inom EU och framtidsinriktade lösningar.  Skattehöjningar och förbud löser inte problem och skapar ingen delaktighet. Miljöproblematiken berör oss alla och vi måste därför alla vara med och påverka.

Liberal klimat- och miljöpolitik

1. Grön skatteväxling – förorenaren ska betala. Den som smutsar ner eller skadar miljön eller klimatet ska betala för det – oavsett om det är länder, företag eller privatpersoner som smutsar ner. Höjd skatter på utsläpp och miljöskadlig verksamhet ska kompenseras med sänkta skatter på arbete och företagande.

2. Mer EU för klimatet – gemensam EU-koldioxidskatt. Utsläpp och växthusgaser känner inga gränser. Därför måste vi hitta lösningar tillsammans i världen och inom EU. Det är djupt oroande att nationalister, som SD, undergräver behovet av Parisavtalet och EU-samarbetet. Vi vill istället ha mer av EU och för klimatets och konkurrensens skull vill vi ha en gemensam europeisk koldioxidskatt vilket också aktualiserats av Frankrikes president Macron. Även EU:s system för handel med utsläppsrätter måste fungera bättre.

3. En EU-plastavgift – ökad miljöstyrning i EU-avgiften. Plastanvändningen är både en resurs- och avfallsfråga. Plast som driver i våra hav känner inga landsgränser och det behövs gränsöverskridande åtgärder för att komma åt problematiken. Vi är positiva till EU-kommissionens förslag kring en ny EU-avgift som baseras på den plast som inte återvinns i respektive medlemsland. Det kommer att driva på medlemsstaterna att öka takten i återvinningen och att vid behov införa nationella plastskatter. Vi vill redan nu införa en nationell plastavgift på plastpåsar.

4. Nej till ygskatt på resande – inför avgift på utsläpp istället för på resande. Flyget måste i ökad grad stå för sina klimatkostnader. Regeringens ygskatt beskattar alla ygresor lika oavsett utsläppsnivåer eller hur mycket biodrivmedel som nns i tanken. Vi vill istället öka ygbolagens incitament att minska sina utsläpp genom en avgift på ygets koldioxidutsläpp. De yg som släpper ut mer ska helt enkelt betala mer än de som släpper ut mindre. Teknikutvecklingen går framåt och ett modernare ygplan släpper ut betydligt mindre än äldre modeller. I väntan på en europeisk skatt på ygets utsläpp vill vi att er plan ska yga på biobränsle. Vi vill också införa en obligatorisk klimatdeklaration vid köp av ygresor.

5. Nej till sänkt dieselskatt. När andra partier ordinerar ökat stöd till fossila bränslen för att stötta svenskt jordbruk står vi fast vid att utsläppen måste ner. Användningen av fossila bränslen är ju en del av klimatproblemet och ska inte uppmuntras, utan minska. De riktade subventionerna till fossila bränslen i jordbruket och gruvnäringen ska därmed bort. Istället vill vi sänka skatten på jobb och företagande vilket skulle underlätta för jord- och skogsbruksföretagen.

6. Smartare ekonomiska styrmedel för bilar. Förmånsvärdet för bilar som inte är miljöbilar ska höjas. Reseavdraget ska stramas åt i storstäderna där det nns bra kollektivtra k men bli mer generöst på landsbygden där människor ofta är i stort behov av bilen. På lokal nivå behövs åtgärder för att främja bilpooler, till exempel genom förbättrade parkeringsmöjligheter. Genom nya affärsmodeller och digitalisering ges ökade möjligheter till effektiv utnyttjande av resurser.

7. Kärnkraften behövs för klimatets skull. FN:s klimatpanel lyfter fram kärnkraften för att minska världens utsläpp och då ska Sverige inte gå i motsatt riktning. Vi måste behålla vår kärnkraft och även välkomna att den utvecklas. Beslutet om 100 procent förnybart elsystem till år 2040 ska rivas upp och ersättas med ett mål om 100 procent fossilfritt med en mix av vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Sverige behöver en klimatsmart, utsläppsfri och trygg elförsörjning till konkurrenskraftiga priser. Vi ska inte bli beroende av tysk kolkraft eller oljeeldning oavsett hur kallt eller varmt det är, hur lite solen lyser eller hur lite vinden blåser.

8. Klimatinvesteringar behövs – men slösa inte med skattepengar. Nu behövs långsiktiga och klimatsmarta investeringar som kommer många till del. Det kan handla om stadsplanering, investeringar i järnvägen, cykelbanor och laddstolpar. Skattepengar ska inte användas till ineffektiva klimatprojekt eller till att subventionera människors privata inköp av exempelvis cyklar och båtmotorer.

9. Mer forskning och utveckling. Sveriges välfärd och tillväxt är beroende av en konkurrenskraftig industri. Samtidigt står industrin för en stor del av våra koldioxidutsläpp och alla insatser för att minska utsläppen är viktiga. Det behövs forskning och utveckling för att tillsammans med industrin få fram klimatsmarta lösningar som minskar industrins utsläpp.

10. Rädda haven och skogen. Vi vill stoppa övergödningen i våra hav, sjöar och vattendrag och minska nedskräpningen i hav och natur. Fisket ska vara långsiktigt hållbart för att sken inte ska ta slut. Statliga resurser ska nnas för att skydda värdefull skog, värna den biologiska mångfalden liksom till att rädda våra hav från föroreningar och skräp.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *