Regionval

Några av de frågor jag ser som viktiga i Regionvalet.

Hälso och sjukvård

Detta är den absolut största delen av regionens uppdrag. Det jag ser som viktigast är:

Jag som patient till rätt plats med rätt vård i rätt tid.

Processerna måste bli bättre så att jag som söker kontakt med vården får besked vart jag skall ta vägen och därefter en röd tråd rakt igenom vården tills jag är frisk och ute igen.

Vi måste bli mycket bättre på att hitta den vård som vi behöver just när vi behöver den.  Vi måste få bättre hjälp med att komma in i vården och även veta när vi inte behöver komma in i vården. Vi behöver veta vart vi skall ta vägen samt vad som händer mellan besöken, dvs när jag fått remiss eller liknande.

En av mina viktigaste frågor är:

”Årligen begås 1 400 självmord i Sverige och det är ett av våra största folkhälsoproblem.  Det är ett oerhört lidande för de direkt drabbade och inte minst för anhöriga och efterlevande. Det psykosociala trygghetsnätet måste stärkas och efterlevande få stöd.” läs mera här.

Nedan kommer ytterligare prioriterade frågor:

 • Sjukvården måste få mer pengar och vi i Liberalerna har i vår budget ökat på utrymmet för just sjukvård.
 • Sjukhusen i Skaraborg måste få ökad grundbemanning så att personalen får en bättre arbetsmiljö.
 • Lönen för sköterskor måste ökas för att göra yrket attraktivare och ge skälig lön för hårt och viktigt arbete
 • Akutverksamheten behöver fungera bättre:
  • Vi måste ha fler ambulanser så att den akuta vården kan startas så fort som möjligt.
  • Akuten måste få jobba med de mest akuta patienterna vilket gör att jourverksamheten måste öppnas upp i anslutning till akutmottagningarna, så de kan dela på röntgen m.m.
  • Akutverksamhet skall finnas på de platser vi har i dag.
  • Våra fyra sjukhus skall vara kvar.
   • Det är viktigt med den nära vården och därför behövs våra sjukhus
   • När jag är riktigt dålig är jag beredd att åka den sträcka som behövs för att få träffa den specialist som bäst kan hjälpa mig. Vilket gör att specialistmottagningar inte skall finnas på mer än några ställen och i vissa högspecialiserade fall kanske inte ens i Skaraborg.
   • Vårdcentraler måste finnas i alla våra orter för den ”enklaste” vården.
   • Återinsätt Ronden bussarna

 

 

Kollektivtrafiken

 

Det måste vara rimliga priser att åka med Västtrafik även enstaka resor.  Det får inte vara dyrare för en person att ta bussen än att ta sin egen bil mellan två orter i länet.

 

 • Tågtrafiken via Kinnekullebanan behöver förbättras både vad gäller tid och frekvens längst hela sträckan så att arbets- och skolpendling fungerar än bättre.
 • Busslinjer genom alla samhällen behövs för att möjliggöra ett levande Skaraborg

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *