Riksdagsval

Jag är allmänpolitiskt lagd och vill vara med och förändra där jag tycker det är orättvist. Liksom i arbetet är en av mina specialiteter att finna ”hålen i osten” dvs var är det inte riktigt som det borde vara och vad gör vi för att lösa det.

En fråga som jag verkligen vill förändra är nivån på garantipensionen. I dag är det en stor andel kvinnor som enbart har denna pension och det är ett under hur de klarar av att få vardagen att gå runt. Det är ofta dessa kvinnor som tog hand om familj medans mannen arbetade. Det har medfört att mannen har högre pension medans kvinnan enabart grundpensionen. Lever mannen idag är kvinnan fortfarande beroende av mannens inkomst och skulle han inte leva alternativt paret skillt sig lever kvinnan enbart på sin låga pension. En sak är om kvinnan/mannen i dagens samhälle väljer att vara hemma i ett samhälle som bygger på två inkomster men samhället där dagens pensionärer levde i hade som norm att en jobbade och en var hemma och tog hand om familjen.

Jag vill gärna att vi även ser över pensionssystemet så att pensionerna inte riskerar att minska vissa år när den sk. bromsen slår till, det är inte rimligt att först gå ner i inkomst förts från en lön till pension och därefter riskera att något år få ännu mindre i pension.

Något jag även ser som oerhört viktigt att vi jobbar än hårdare med är att fortsätta ge företagare möjlighet att skapa fler arbete så skattebasen fortsatt ökar och vi får framtida möjligheter till finansiering av vård, skola och omsorg.

Några ytterligare frågor är:

”Skolan skall ge jämlika förutsättningar att lyckas. Man skall inte behöva en diagnos för att få stöd i skolarbetet”

”Ett hållbart samhälle är en förutsättning för att ge våra barn och barnbarn den livskvallitet som de förtjänar i framtiden”

”En värdegrund i samhället där vi värderas efter individ och inte ålder och/eller kön. En kvinna skall inte vara livslångt beroende av en mans inkomst”

”Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av anhöriga. Anhöriga behöver bättre stöd och avlastning för att klara av sitt ovärderliga arbete”

”Bättre möjligheter till egen utveckling och bättre lön samt förbättrad arbetsmiljö som en förutsättning för att göra ett bra jobb även inom vård och skola”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *