Startjobb för minskat utanförskap

För att klara dagens och framtidens välfärd är det viktigt att alla kan och ges möjlighet att bidra. Genom att vi glädjande får en ökad genomsnittsåldern genom ett längre liv så måste vi se till att alla i yrkesverksam ålder är med och bidrar till ekonomin genom skatteinbetalningar. Prognoser visar på ett behov av skattehöjningar med 8-10 kronor inom ett antal år men det är med oförändrade arbetssätt inom äldreomsorg och med nuvarande befolkningsprognos.

Det är därför nödvändigt att så många som möjligt kommer in i yrkesliv och då inte bara samhällsekonomiskt utan givetvis för känslan att vara med och bidra till samhället jämfört med att stå utanför.

Genom en förändrad arbetsmarknad har arbetsmarknaden år efter år jobbat på ur arbetsmiljö och produktionseffektiviseringar tagit bort rutinarbete  och mängder av manuellt utförda arbeten. Tänk bara på hur vi betalad räkningar för ett inte allt för många år sedan Räkningar producerades och sändes ut via brev. Vi la dessa i ett kuvert som sändes in för betalning. Posten levererade breven, banken tog emot dem via en postavdelning som sedan via internbrevbärare levererade dem till en avdelning som öppnade alla kuvert och fördelade ut dem till ”kassörer” som hela dagarna bokförde dessa räkningar.  Enbart dessa rutiner gav arbete åt hundratal personer. Nu betalar vi själva fakturan via internetbank och har därmed gjort oss av med allt arbete däremellan. Jag tror ingen vill gå tillbaka till den tidigare rutinen.

Genom att vi konstant tar bort manuellt arbete ställer det högre och högre krav på utbildning för de jobb som blir kvar. Vi kommer att fortsätta med denna process.  Mycket av vidareutbildning

och möjlighet att hänga med i utvecklingen ligger på att arbetsgivaren ger de möjligheterna och att jag som anställd tar vara på och konstant försöker att vidareutveckla mig. Problemet är för alla som inte når upp till den höga tröskel som skapats på arbetsmarknaden. Vi kan inte kräva att alla skall genomföra högskoleutbildning för att bli anställningsbar. Det måste finans plats även för alla som av olika skäl inte skaffat högskoleutbildning. Att komma in på en arbetsplats för att då vidareutveckla mig är en bra väg.

Lönerna har hängt med i komplexitetsökningen av arbetsmarknaden. Detta stämmer givetvis inte för varje enskilt arbete men generellt. Problemet är då att när en arbetsgivare skall anställa någon så kan man inte välja någon med lägre utbildning jämfört med andra sökande och motivera detta med en lägre lön.

Jag tycker att processen med att jobben blir mer och mer kvalificerade, att lönerna hänger med, att arbetsprocessen utvecklas fungerar utmärkt. Den sk, Svenska modellen fungerar.

Men vi kan inte blunda. Gapet ökar för de som inte av olika anledningar är kvalificerade. Vi måste sluta dessa gap och släppa in dem på arbetsmarknaden.

Vi har i dag olika anställningsformer och för att inte förändra nuvarande fungerande arbetsmarknad behövs ytterligare en anställningsform, ”Startjobb”.

Startjobben ska ha en lön på mellan 14 000 och 16 000 kronor samt vara befriade från arbetsgivaravgifter. Arbetsgivarens kostnad för dessa arbeten kommer därmed vara hälften av kostnaden för en anställning med dagens kollektivavtalade lägstalöner.

Ett jobb att gå till och en egen lön att betala räkningar med är det viktigaste för att människor ska ha frihet och makt över sin egen vardag. För den som är ung är det först när den första lönen kommer som hen kan ta steget fullt in i vuxenvärlden. I många fall är det första jobbet förutsättningen för den första egna bostaden. Och viktigast för integrationen är att den som flytt hit får bidra i stället för att leva på bidrag och därmed bli en del av ett socialt sammanhang i Sverige. Om den som kan arbeta också har ett jobb att gå till stärks sammanhållningen. När människor som vill bidra inte får chansen ökar spänningarna i samhället.

Startjobben ska vara en väg in på svensk arbetsmarknad. Anställningsformen ska vara tillgänglig för nyanlända invandrare de första fem åren i Sverige och för unga upp  till 23 års ålder.

För den enskilda innebär ett startjobb en lön på minst 11 500 kronor efter skatt. Det är en högre månadsinkomst än hos 2,1 miljoner svenskar från 19 år och uppåt och mer än vad många pensionärer ”tvingas” leva på.

När startjobsperioden går ut eller tidigare så kan jobbet övergå i en helt vanlig tillsvidareanställning. När jag började i bank så fick man börja med en aspiranttjänstgöring som hade en lägre lön än tillsvidareanställda. Efter ett år så kom arbetsgivare och jag överens om att jag skulle fortsätta och då med en tillsvidetjänst och därmed var jag med i arbete och löneutveckling som övriga kollegor.  Idag har vi inte aspiranttjänstgöring och minimikvalifikation är masterutbildning. Med min dåvarande komvuxutbildning skulle jag aldrig komma in. Genom att jag kom in i jobb kunde jag vidareutveckla mig internt och fick inspiration att läsa vidare till civilekonom. En vinst för arbetsgivare och mig.

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *