Tag Archives: Kvinnor

Vikten av att bevara och agera för ett öppet och jämställt samhälle

Jag reagerar och känner förakt när någon eller några skapar makt eller roffar åt sig fördelar genom att nyttja snällhet, demokrati och att övriga värnar gemenskap. Att tänka på andra och agera för andra tror jag alltid vinner i längden … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Nej till vänster i välfärden

Hej denna artikel har jag inte författat själv men tycker den är så bra att jag vill dela den med er. Det svenska näringslivet styrs i alltför hög grad av män. Men det finns en sektor där kvinnor är med … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | Leave a comment

Nu kan vi lova nästa steg i den nya skolan

Folkpartiet har fått gehör för sin skolpolitik och den ingår nu i Alliansens valmanifest. Folkpartiet har föreslagit en kraftig utbyggnad av antalet karriärtjänster i skolan och kommer vid valseger att införa 22 000 karriärtjänster i hela landet. Det motsvarar mer än var … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Fokus på jämställdhet

Artikel ihop med Jämnställhetsminister Maria Arnholm om vikten att ta tag i löneskillnaderna mellan män och kvinnor på allvar. En kvinna skall inte vara beroende av en mans lön hela livet. Låg lön är lika med låg pension och det … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , | Leave a comment