Vikten av att bevara och agera för ett öppet och jämställt samhälle

Jag reagerar och känner förakt när någon eller några skapar makt eller roffar åt sig fördelar genom att nyttja snällhet, demokrati och att övriga värnar gemenskap. Att tänka på andra och agera för andra tror jag alltid vinner i längden men tyvärr kan man förlora eller lida hårt i sittuationer i vardagen.

Under jul och nyårshelgerna så hade jag en del mailkonversation med min partikollega Dag Hardyson i Grästorp. Dag är alltid mycket kunnig och ser saker på ett övergripande sätt med samband och när agerande får konsekvenser. Det handlade om övergrepp på kvinnor genom att kränka via att utan lov smeka och ta på dem och som i ett antal rejäla övergrepp tom våldta. Vi kan inte tillåta ett enda fall av detta men  nu ser vi tom med konsekvenser av detta som gör att samhället riskerar att stänga sig för att undvika fler liknande händelser. Vi anser att det är fel väg att gå och bestämde oss för att i ett första läge skriva en insändare om våra åsikter för att påverka debatterna.

Vår insändare kommer här:

Som Liberal ärjag för ett öppet och fritt samhälle som bygger på rättvisa och solidaritet med och om varandra. Vi kommer inte till världen med samma förutsättningar. Men alla i vårt samhälle skall ha samma möjligheter att utvecklas. Som Liberal anser vi att alla människor har rätt att tänka och utrycka sig utifrån sina politiska, religiösa och andra övertygelser. För att detta skall vara möjligt måste var och en av oss ställa upp på de lagar och regler som vi gemensamt arbetat fram i vårt samhälle men vi måste också kämpa för och sprida de värderingar som vi håller högt.

Som Libera anser jag att varje människa skall värderas och bemötas som individ och  kommer aldrig att acceptera ett samhälle där vi värderas eller bemöts olika beroende på grund av kön eller sexuell läggning. Även om vi i Sverige i ett internationellt perspektiv har kommit långt i jämställdhetsarbetet så har vi en bra bit kvar. En mycket viktig del av det kommande jämställdhetsarbetet anser vi självklart även skall inkludera jämställdheten för flera grupper av invandrade kvinnor som idag tvingas att leva i förtryck och leva som om de vore underställda mannen.

Jag menar då t.ex. rätten att klä sig som man vill och att umgås med vem man vill och ta del av samhället på samma villkor som gäller för män. Det förhållandevis jämlika samhälle som vi ändå har uppnått har skapats genom många års jämställdhetsarbete och arbete med värderingar och upplysning. Vi vet att många som invandrat till Sverige från olika delar av världen har fostrats i en annan kvinnosyn och i vissa fall en för oss uråldrig kvinnosyn. Denna kvinnosyn resulterar tyvärr i vissa fall att kvinnor förtrycks och kränks. Ofta har religion angetts som orsak och den skall inte underskattas men förtryck finns och har funnits i alla religioner och det är viktigt att slå fast att i våra Europeiska demokratier står alltid samhället över religionen. Ingen kan begå lagbrott i religionens namn och därmed undgå straff.

Lika viktigt som det är för oss vuxna att lära och informera våra barn om de grundläggande rättigheterna och skyldigheterna i samhället är det nu viktigt för oss att informera och visa hur vårt samhälle fungerar och skall fungera för de som kommer från ett land där kvinnosynen inte ser ut som i vårt land. Att kränka kvinnor är ett brott och skall beivras oavsett varifrån en förövare kommer. Är någon ovetande om detta så får vi se till att snarast tydligt förklara vad som gäller.

Jag kan givetvis aldrig tillåta att grupperingar av unga killar trakasserar tjejer och vi kan aldrig tillåta att tjejer och kvinnor i Sverige skall behöva leva med rädsla för män. Vi får aldrig ge avkall på den frihet och jämställdhet som vi uppnått i Sverige och vi motsätter oss bestämt olika typer av könsuppdelningar i samhället som t.ex. att införa könsuppdelade pooler i badhus. Vi får aldrig blunda för eller ursäkta trakasserier av kvinnor och aldrig tillåta könsuppdelningar för då sanktionerar vi indirekt trakasserierna.

Som Liberal ser jag detta som ett av de absolut viktigaste områdena att fokusera på och åtgärda Men det är viktigt att komma ihåg att i det hela är det ett fåtal individer som skapar problemen och det är de just dessa individer vi måste hantera och inte hela grupper. Det kan jämföras med att även om det på större fotbollsmatcher är några som slåss och förstör så kan man inte säga att alla fotbollsupporter är huliganer.  Vi tänker oss att det skall ske genom information och utbildning, hårdare lagstiftning och ökade resurser till rättsväsendet för att kunna lagföra de som begår dessa brott mot kvinnor och vårt öppna samhälle.

Det här inlägget postades i Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *